CASAL D’ESTIU CAMPLLONG 2024

INFORMACIÓ: Us informem que tots els infants que han fet preinscripció al casal d’estiu i al casal jove han estat admesos, en breu rebreu la confirmació per correu electrònic així com la informació per a realitzar el pagament Hi ha poques places vacants, en cas d’estar interessats podeu possar-vos en contacte amb l’ Ajuntament trucant […]

Sol·licituds d’ajut individual de menjador escolar pel curs 2023-2024 – 2n. i 3r. Trimestre

BASES CATALÀ PUBLICACIÓ BOP 196 DEL 10.10.2023 CONVOCATORIA CATALÀ EXTRACTE_CONVOCATORIA BOP 53 DEL 14.03.20241 SOL·LICITUD SUBVENCIO MENJADOR ESCOLA CAMPLLONG SOL.LICITUD. Accés a la instància genèrica.  CONVOCATORIA PÚBLICA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS PER A FAMÍLIES AMB INFANTS QUE ASSISTEIXEN AL MENJADOR DE L’ESCOLA DE CAMPLLONG Objecte, condicions i finalitat de la subvenció L’objecte de la […]

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PLAÇA D’ADMINISTRATIU COMPTABLE EN RÈGIM DE FUNCIONARI – TORN D’ESTABILITZACIÓ I PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ

Anunci d’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu d’una plaça d’administratiu comptable en règim de funcionari de torn d’estabilització i pel sistema de concurs-oposició. És objecte d’aquesta convocatòria la cobertura definitiva mitjançant concurs-oposició en torn lliure d’una plaça d’administratiu-comptable, en règim funcionari, grup C1, vacant a la plantilla de personal de […]

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU DE SERVEIS GENERALS I CULTURA, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX – TORN D’ESTABILITZACIÓ I SISTEMA DE CONCURS

És objecte d’aquesta convocatòria la cobertura definitiva mitjançant concurs en torn lliure d’una plaça d’auxiliar administratiu, en règim laboral fix, grup C2, vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Campllong. TERMINI PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD ADJUNTANT LA CORRESPONENT DOCUMENTACIÓ: 02/03/2023 Model de sol·licitud. Caldrà transformar l’arxiu en pdf i signar-lo digitalment o signar-lo […]

Prova alerta Protecció Civil al mòbil: Girona i Catalunya Central 27 d’abril, entre les 11h i les 13h

A la pàgina web https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/cecat/vols-rebre-alertes-protecciocivil/ disposeu de tota la informació sobre el sistema, amb diferents materials específics: Preguntes freqüents, un document que aplega 50 preguntes i respostes. Tutorial Com configurar els mòbils per rebre alertes de protecció civil Enquesta, que permetrà valorar la prova i detectar incidències. Materials divulgatius: cartells, materials per a xarxes socials, […]

1 2 3 4 5 6 15