LLISTAT D’ADMESOS I EXCLOSOS DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA D’OPERARI DE MANTENIMENT EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX, PEL TORN D’ESTABILITZACIÓ I SISTEMA DE CONCURS

Per Decret d’Alcaldia 2022DECR000345 de 7 d’octubre de 2022 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu de la plaça d’operari de manteniment “agutzil”, grup AP, en règim de personal laboral fix pel torn d’estabilització i pel sistema de concurs. Al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 197, de […]

APROVACIÓ DEFINITIVA REGLAMENT NÚM. 10 REGULADOR DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA I ÚS DELS ESPAIS I MOBILIARI PÚBLIC

Consulteu tot el text a: REGLAMENT NÚM. 10 REGULADOR DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA I ÚS DELS ESPAIS I MOBILIARI PÚBLIC El títol I regula unes disposicions generals en les quals s’emmarca l’aplicació de la normativa i les línies fonamentals de la política de convivència ciutadana, definint els drets i obligacions dels ciutadans. El títol II estableix […]

1 2 3 4 5 12