CASAL D’ESTIU CAMPLLONG 2023

29/05/2023 – COMUNIQUEM QUE TOTS ELS INFANTS QUE HAN PRESENTAT INSCRIPCIÓ PEL CASAL D’ESTIU HAN ESTAT ACCEPTATS. EN BREU REBRAN INSTRUCCIONS PER FER EL PAGAMENT A TRAVÉS DE CORREU ELÈCTRONIC. ELS RECORDEM QUE EL PROPER DIMECRES DIA 31/05/2023 ES FARÀ LA REUNIÓ DE PARES I MARES A LES 20:00H AL LOCAL SOCIAL Del 8 al […]

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PLAÇA D’ADMINISTRATIU COMPTABLE EN RÈGIM DE FUNCIONARI – TORN D’ESTABILITZACIÓ I PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ

Anunci d’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu d’una plaça d’administratiu comptable en règim de funcionari de torn d’estabilització i pel sistema de concurs-oposició. És objecte d’aquesta convocatòria la cobertura definitiva mitjançant concurs-oposició en torn lliure d’una plaça d’administratiu-comptable, en règim funcionari, grup C1, vacant a la plantilla de personal de […]

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU DE SERVEIS GENERALS I CULTURA, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX – TORN D’ESTABILITZACIÓ I SISTEMA DE CONCURS

És objecte d’aquesta convocatòria la cobertura definitiva mitjançant concurs en torn lliure d’una plaça d’auxiliar administratiu, en règim laboral fix, grup C2, vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Campllong. TERMINI PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD ADJUNTANT LA CORRESPONENT DOCUMENTACIÓ: 02/03/2023 Model de sol·licitud. Caldrà transformar l’arxiu en pdf i signar-lo digitalment o signar-lo […]

1 2 3 4 5 15