MILLORA ENERGÈTICA DEL PAVELLÓ

  El mes de juny ha finalitzat l’actuació de millora energètica del pavelló, consistent en la millora de la climatització mitjançant la instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia, la millora de la instal·lació elèctrica de l’edifici amb la instal·lació d’un nou subquadre elèctric i l’execució d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de potència pic 20,16 kWp i potència nominal […]

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20 REGULADORA DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

El PLE, en la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA celebrada el dia 6 de juliol de 2023 ha aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Llar d’infants de Campllong.  S’exposa al públic pel termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de […]

Enquesta sobre l’oferta esportiva de Campllong

Benvolguts veïns/veïnes a les portes de que s’obri el nou espai esportiu i de salut de Campllong (ampliació del pavelló) estem interessats en conèixer les vostres necessitats, preferències envers les activitats que s’hi poden dur a terme. L’espai és per vosaltres i sou vosaltres qui ens ha de dirigir a com gestionar-lo. Volem formular una […]

Acte de Constitució de la Corporació Municipal Legislatura 2023-2027

DECRET CONVOCATORIA CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT LEGISLATURA 2023-2027 Cerimònia de Constitució i Presa de Possessió de la Corporació Municipal El Ple començarà amb la constitució de la mesa d’edat, prosseguirà amb l’esmentada presa de possessió i finalitzarà amb l’elecció, per part dels nous regidors i regidores i a través de votació, del nou alcalde o alcaldessa DIA: […]

EXPOSICIÓ PÚBLICA – APROVACIÓ INICIAL DE L’ACTUALITZACIÓ I REFÓS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SUD-2 AMPLIACIÓ LES FERRERIES

  La JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA celebrada el dia 25 de maig de 2023 ha adoptat l’acord d’aprovació inicial del projecte titulat “Adequació i refós projecte urbanització del SUD-2, ampliació Les Ferreries” presentat per la Junta de compensació del Pla Parcial del Sector SUD-2, ampliació Les Ferreries.  Alhora s’obre un període […]

1 2 3 4 5 16