Enquesta sobre l’oferta esportiva de Campllong

Benvolguts veïns/veïnes a les portes de que s’obri el nou espai esportiu i de salut de Campllong (ampliació del pavelló) estem interessats en conèixer les vostres necessitats, preferències envers les activitats que s’hi poden dur a terme. L’espai és per vosaltres i sou vosaltres qui ens ha de dirigir a com gestionar-lo. Volem formular una […]

Acte de Constitució de la Corporació Municipal Legislatura 2023-2027

DECRET CONVOCATORIA CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT LEGISLATURA 2023-2027 Cerimònia de Constitució i Presa de Possessió de la Corporació Municipal El Ple començarà amb la constitució de la mesa d’edat, prosseguirà amb l’esmentada presa de possessió i finalitzarà amb l’elecció, per part dels nous regidors i regidores i a través de votació, del nou alcalde o alcaldessa DIA: […]

EXPOSICIÓ PÚBLICA – APROVACIÓ INICIAL DE L’ACTUALITZACIÓ I REFÓS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SUD-2 AMPLIACIÓ LES FERRERIES

  La JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA celebrada el dia 25 de maig de 2023 ha adoptat l’acord d’aprovació inicial del projecte titulat “Adequació i refós projecte urbanització del SUD-2, ampliació Les Ferreries” presentat per la Junta de compensació del Pla Parcial del Sector SUD-2, ampliació Les Ferreries.  Alhora s’obre un període […]

1 2 3 4 15