Anunci d’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del PAU-7 “Carrer del Cementiri” de Campllong

Per Decret, núm. 2023DECR000080 de data 17 de març de 2023 es va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del PAU-7 “Camí del Cementiri” i es va suspendre l’atorgament de qualsevol llicència urbanística en l’àmbit fins a la fermesa de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació. De conformitat amb l’article 119.2.c) del Text Refós de […]

ESCOLA NOVA DE CAMPLLONG – PREINSCRIPCIÓ CURS 2 0 2 3 – 2 0 2 4

DOCUMENT ESCOLA NOVA DE CAMPLLONG – PREINSCRIPCIÓ CURS 2023-2024  OFERTA INICIAL DE PLACES – ESCOLA CAMPLLONG Benvolguts/des veïns/es, Des de l’Ajuntament us informem de la reobertura de l’escola d’infantil i primària, prevista per el proper curs 2023-2024 i que es situarà a la primera planta de l’edifici del Local Social. L’objectiu és que aquest primer […]

TEMPSxCURES – Servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 a 14 anys

El programa Temps x Cures és una política pública que pretén impulsar la prestació de serveis de cura puntual per a nenes i nenes de 0 a 16 anys a tot el territori català. Temps x cures proporciona finançament i acompanyament als ens locals per al reforç i l’ampliació de serveis ja existents o la […]

Ajudes pel terratrèmol a Síria, Turquia i el Kurdistan

Davant de les devastadores conseqüències del terratrèmol de Síria, Turquia i el Kurdistan i lasituació d’emergència humanitària a la zona, per tal de poder canalitzar les accions de solidaritatde la ciutadania catalana seria convenient i més efectiu fer-ho a travéspromogudes entenem que de lesorganitzacions humanitàries amb presència a la zona, que és la garantia que […]

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU DE SERVEIS GENERALS I CULTURA, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX – TORN D’ESTABILITZACIÓ I SISTEMA DE CONCURS

És objecte d’aquesta convocatòria la cobertura definitiva mitjançant concurs en torn lliure d’una plaça d’auxiliar administratiu, en règim laboral fix, grup C2, vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Campllong. TERMINI PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD ADJUNTANT LA CORRESPONENT DOCUMENTACIÓ: 02/03/2023 Model de sol·licitud. Caldrà transformar l’arxiu en pdf i signar-lo digitalment o signar-lo […]

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PLAÇA D’ADMINISTRATIU COMPTABLE EN RÈGIM DE FUNCIONARI – TORN D’ESTABILITZACIÓ I PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ

Anunci d’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu d’una plaça d’administratiu comptable en règim de funcionari de torn d’estabilització i pel sistema de concurs-oposició. És objecte d’aquesta convocatòria la cobertura definitiva mitjançant concurs-oposició en torn lliure d’una plaça d’administratiu-comptable, en règim funcionari, grup C1, vacant a la plantilla de personal de […]

1 2 3 12