Prova alerta Protecció Civil al mòbil: Girona i Catalunya Central 27 d’abril, entre les 11h i les 13h

A la pàgina web https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/cecat/vols-rebre-alertes-protecciocivil/ disposeu de tota la informació sobre el sistema, amb diferents materials específics: Preguntes freqüents, un document que aplega 50 preguntes i respostes. Tutorial Com configurar els mòbils per rebre alertes de protecció civil Enquesta, que permetrà valorar la prova i detectar incidències. Materials divulgatius: cartells, materials per a xarxes socials, […]

Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides PARFUMS CODIBEL, SL

La Sub-direcció General d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques de la Generalitat de Catalunya fa difusió de l’Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides PARFUMS CODIBEL, SL. Descripció del risc detectat: Els productes que es relacionen al document annex incompleixen el Reial 85/2018 i el Reglament (CE) 1223/2009 per haver estat fabricats en […]

EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU “Adequació espais Local Social per aules de l’escola cíclica a Campllong”

  La Junta de Govern Local de la corporació en sessió extraordinària del dia 30 de març de 2023 ha aprovat el projecte bàsic i executiu “Adequació espais Local Social per aules de l’escola cíclica a Campllong”, redactat pel Sr. Joan Padrosa Hereu, arquitecte, amb un pressupost d’execució de 116.366,35 euros (140.803,28 euros IVA inclòs).Aquest […]

Anunci d’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del PAU-7 “Carrer del Cementiri” de Campllong

Per Decret, núm. 2023DECR000080 de data 17 de març de 2023 es va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del PAU-7 “Camí del Cementiri” i es va suspendre l’atorgament de qualsevol llicència urbanística en l’àmbit fins a la fermesa de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació. De conformitat amb l’article 119.2.c) del Text Refós de […]

1 3 4 5 6 7 16