CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC 2024

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’unes ajudes per fomentar i facilitar la utilització del transport públic (TEISA i ATM en línies regulars) així com el tren de la línia Barcelona-Portbou, entre les i els joves estudiants i les persones que estan a l’atur, jubilades o que pateixen una discapacitat, també pels familiars de persones hospitalitzades, dins dels límits establerts en el pressupost municipal.
Podeu consultar la documentació aquí:


Qui pot demanar l’ajut?

Podran optar a la subvenció les persones físiques que acreditin estar empadronades a Campllong i a més complir algun d’aquests requisits:

  • Tenir entre 14 i 18 anys
  • Tenir entre 19 i 25 anys i ser estudiant
  • Tenir una discapacitat intel·lectual o física
  • Trobar-se a l’atur
  • Estar jubilat o tenir més de 70 anys
  • Tenir un familiar dins del 2n grau per consanguinitat o afinitat hospitalitzat

Quin ajut es pot obtenir?

Un ajut econòmic del 90% del cost del producte de l’ATM de Girona o el bitllet de tren que justifiquin haver adquirit.


Quan es podran sol·licitar aquests ajuts?

Del 21 de març al 15 de desembre de 2022


Quins requisits s’han de complir per tenir dret a l’ajut?

Els beneficiaris que tinguin entre 14 i 18 anys només es subvencionaran els desplaçaments fora de 3 zones de l’ATM i el transport en tren fora d’aquests en el cas de ser estudiants.

En el cas de joves estudiants de 19 a 25 anys, juntament amb la sol·licitud, la primera vegada dins del curs escolar que es demani la subvenció, s’adjuntarà la documentació acreditativa de poder ser beneficiari, i en concret, còpia de la matrícula dels estudis que s’estiguin cursant.

En els altres casos, els beneficiaris han d’acreditar trobar-se a l’atur, jubilat o patir una discapacitat o tenir un familiar dins del 2n grau per consanguinitat o afinitat hospitalitzat.


Com s’ha de presentar la sol·licitud?

A través d’una instància genèrica 

S’ha d’adjuntar com a documents annexos còpia del tiquet de compra del tiquet del transport utilitzat.


Quin pressupost destina l’Ajuntament de Campllong a aquests Ajuts?

2.000 € anuals