Ajudes pel terratrèmol a Síria, Turquia i el Kurdistan

Davant de les devastadores conseqüències del terratrèmol de Síria, Turquia i el Kurdistan i la
situació d’emergència humanitària a la zona, per tal de poder canalitzar les accions de solidaritat
de la ciutadania catalana seria convenient i més efectiu fer-ho a travéspromogudes entenem que de les
organitzacions humanitàries amb presència a la zona, que és la garantia que aquesta ajuda arribi on més
es necessita.
Per aquest motiu us adjuntem el següent enllaç on trobareu tota la informació necessària:
https://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/que-fem/accio-humanitaria/terratremol-siria-turquia-kurdistan/
A més, els ajuntaments que hi estigueu adherits, podeu canalitzar-ho a través del Fons català per
al desenvolupament.
https://www.fonscatala.org/ca/comunicacio/noticies/el-fons-catala-obre-una-campanya-demergencia-p