Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides PARFUMS CODIBEL, SL

La Sub-direcció General d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques de la Generalitat de Catalunya fa difusió de l’Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides PARFUMS CODIBEL, SL.

Descripció del risc detectat: 
Els productes que es relacionen al document annex incompleixen el Reial 85/2018 i el Reglament (CE) 1223/2009 per haver estat fabricats en unes instal·lacions que no compleixen els requisits establerts al Reial decret 85/2018 per dur a terme la fabricació de productes cosmètics, per estar incorrectament etiquetats i/o contenir substàncies incloses a l’annex II del Reglament (CE) 1223/2009 (prohibides en productes cosmètics) com són el butylphenyl methylpropional i/o l’hydroxyisohexyl-3-cyclohexene. Així mateix, no hi ha constància que aquests productes hagin estat comunicats al Portal Europeu de Productes Cosmètics (CPNP).

ANNEX ALERTA PRODUCTES COSMÈTICS PARFUMS CODIBEL, S.L