Publicitat. Subvenció Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit la següent subvenció per a l’organització de 40a. FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA DE CAMPLLONG