CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS PELS PREMIS DELS TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT

 

L’objecte de la present convocatòria és donar un premi als autors dels treballs de recerca de joves del municipi i que hagin cursat 2n de batxillerat.

Aquest premi té l’objectiu de potenciar l’esperit de recerca entre l’alumnat del municipi de Campllong, col·laborant amb la comunitat educativa, l’alumnat i les seves famílies per afavorir l’èxit escolar.

20.05.2024 – ANUNCI BOP APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES DEL CONCURS  (fi exposició pública el 18 de juny de 2024)

31.05.2024 – EXTRACTE CONVOCATORIA PUBLICAT AL BOP 106

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: 

DEL 3 AL 14 DE JUNY DE 2024

MODEL FORMULARI SOL.LICITUD

Com tramito la Sol.licitud? 

  1. Omplir i signar. el Formulari de Sol.licitud 
  2. Accedir a una instància genèrica accessible AQUÍ 
  3. Omplir tots els camps de la Instància genèrica i quan et demani  Adjuntes altra documentació? cal dir SI 
  4. Adjuntar: 
    • Formulari de Sol.licitud
    • fitxer del treball de recerca en el qual NO hi pot haver el nom del/la participant
    • Sinopsi d’un màxim de dos folis on hi consti la motivació personal i les conclusions que s’han extret de l’experiència

EXTRACTE CASTELLÀ

BASES CASTELLÀ