Llibres editats – la nostra història escrita

Campllong tenim editat dos llibres:

  • Els Camps Llargs. Història de Campllong
  • Campllong. Crònica del Segle XX

Els dos llibres es poden adquirir a les oficines municipals de l’Ajuntament de Campllong.

llibre segle XX

portada llibre prime