Procés selectiu pera la constitució d’una borsa de treball d’administratius/ives de l’Àrea de Comptabilitat.

Urgeix la contractació d’un/a administratiu/va comptable per l’Ajuntament de Campllong atès que el lloc de treball es troba en situació administrativa d’excedència voluntària. 

Aquestes bases tenen per objecte regular el procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de personal per cobrir temporalment llocs de treball reservats a administratius/ves (subgrup C1) de l’àrea de comptabilitat per a l’Ajuntament de Campllong, tant en règim de personal laboral temporal com en règim de personal funcionari interí.

BASES REGULADORES BOP 77 DEL 19/04/2024

DOGC 9149 DEL 24.04.2024

Presentació de sol·licituds DEL 25 D’ABRIL AL 23 DE MAIG DE 2024 

FORMULARI SOL.LICITUD BORSA ADMINISTRATIU COMPTABLE editable

Presentació telemàtica, adjuntar el Formulari de sol.licitud i la documentació a una instància genèrica AQUÍ