La Diputació de Girona col.labora econòmicament en els treballs de manteniment de les franges perimetrals de protecció contra incèndis

El municipi de Campllong disposa del Plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis de Campllong.

Per tal de mantenir adequadament les franges de protecció d’incendis obertes durant els darrers anys, és imprescindible realitzar un cop a l’any, com a mínim, l’estassada d’aquestes franges; per tal de millorar la seguretat de les persones i les infraestructures, per tal de disminuir el risc de propagació d’un incendi cap a l’interior del nucli urbà i del polígon industrial “Les Ferreries” de Campllong, per reduir el risc de propagació d’un incendi urbà cap a l’exterior i per facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre de les zones edificades.

Els treballs d’aquest any que s’han executat han consistit en l’estassada mecanitzada/manual del sotabosc i l’eliminació de restes a les franges de protecció, de 25 metres al voltant dels sectors a protegir.

Un cop triturades les restes, l’estat final és de 15 cm de gruix de capa d’estella i de màxim 10 cm de mida.

 

franges de protecció