Llar d’infants municipal – El Tractoret – INFORMACIÓ CURS 2024-2025

Escolarització educació infantil de primer cicle (0-3 anys)

Curs 2024-2025

Llar d’infants el Tractoret de Campllong Preinscripció curs 2024-2025:

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

Del 3 al 5 de maig de 2024: oferta inicial de places escolars

Del 8 al 21 de maig de 2024: presentació de sol·licituds

31 de maig de 2024: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Del 3 al 7 de juny de 2024: presentació de reclamacions

Del 10 al 13 de juny de 2024: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

17 de juny de 2024: llista ordenada amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, llista d’espera

Del 17 al 25 de juny de 2024: matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada

LLOC I HORARI ON REALITZAR ELS TRÀMITS                                

La preinscripció per al curs 2024-2025 podrà realitzar-se indistintament per via telemàtica mitjançant el portal de tràmits de l’Ajuntament de Campllong o presencialment a les oficines de l’Ajuntament.

Per pre-inscripcions presencials cal demanar cita prèvia al 972461504 o al correu electrònic cultura@campllong.cat

Advertiment: No s’acceptarà cap preinscripció enviada per correu electrònic. L’enviament de correus electrònics no té efectes de registre d’entrada i no genera l’inici de cap procediment administratiu.

Cal presentar el seguent document totalment omplert i signat, adjuntant tota la documentació que s’hi detalla Document de PRE-INSCRIPCIO 2024-2025 document editable

Per presentació via telemàtica, adjuntar el Document Pre-inscripció i la documentació adjunt a una instància genèrica AQUÍ

INFORMACIÓ PELS PARES, CALENDARI, QUOTES, DOCUMENTACIÓ CURS 2024-2025


NÚM. 20 – BOP 178 DEL 14.09.2023 – TAXA LLAR D’INFANTS

REGLAMENT NÚM. 7 – BOP 103 DEL 29.05.2023 – REGLAMENT DEL REGIM INTERN -PREINSCRIP- MATRIC. LLAR D’INFANTS

 


El tractoret


L’empresa gestora de la Llar d’infants El Tractoret de Campllong és: Enllaç a la web d’Orió Serveis Educatius