MILLORES A L’ARXIU MUNICIPAL

L’any 2020 s’ha intervingut, sota la direcció tècnica de l’Arxiu Històric de Girona (AHG), amb la documentació semi-activa i activa, de datació més moderna, conservada als despatxos municipals de l’Ajuntament. Principalment, s’han tractat les sèries de llicències d’obres municipals (2015-2016) i altres sèries relatives a urbanisme (llicències de parcel·lació urbanística, Plans d’Ordenació Urbana Municipal, obres […]

La Diputació de Girona col.labora econòmicament en els treballs de manteniment de les franges perimetrals de protecció contra incèndis

El municipi de Campllong disposa del Plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis de Campllong. Per tal de mantenir adequadament les franges de protecció d’incendis obertes durant els darrers anys, és imprescindible realitzar un cop a l’any, com a mínim, l’estassada d’aquestes franges; per tal de millorar la seguretat de les persones i les infraestructures, per […]

INSTAL•LACIÓ D’UN PUNT DE CÀRREGA PÚBLIC PER A VEHICLES ELÈCTRICS

L’Ajuntament de Campllong ha activat un punt al municipi de càrrega semiràpida de vehicles elèctrics. El consistori vol fomentar l’ús de vehicles elèctrics ja que és una de les polítiques municipals que es poden dur a terme des de l’àmbit local per millorar la qualitat de l’aire i la lluita contra la contaminació atmosfèrica i […]

Registre Municipal d’Associacions de Campllong

Obertura termini perquè les Associacions inscrites al Registre Municipal d’Associacions de Campllong sol·licitin la subvenció nominativa que tenen assignada al pressupost municipal per l’anualitat 2019     Recordem que les associacions degudament constituïdes poden registrar-se a l’Ajuntament de Campllong amb els requisits que estableix l’ordenança reguladora i sol·licitar un ajut econòmic per al desenvolupament de […]

ACTE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

L’ajuntament de Campllong informa i convida a tots els veïns/es el proper dissabte dia 15 de juny a les 13h. a la sala polivalent del Local Social a l’acte de constitució del nou Ajuntament de Campllong amb la promesa/jurament al càrrec dels regidors/es i el nomenament de l’Alcalde. Tot seguit hi haurà un pica-pica ofert […]

Nou mapa turístic per promocionar la comarca del Gironès

El Consell Comarcal del Gironès ha publicat una edició actualitzada del mapa turístic de la comarca. Aquesta acció s’emmarca dins el pla d’accions del 2019 de l’Àrea de Turisme i respon a la voluntat de seguir millorant en la promoció i difusió turística del territori. La publicació, realitzada en col·laboració amb els ajuntaments de la […]

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA EN LES CONDICIONS D’USOS I ACTIVITATS, AL TERME MUNICIPAL DE CAMPLLONG

D’acord amb el punt 5è de l’acord de Ple del passat dia 26 de juliol que literalment diu: CINQUÈ.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació publica de l’aprovació inicial de la Modificació puntual i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web oficial de l’ajuntament, […]

1 13 14 15 16