Relació de subvencions obtingudes

  • Subvencions rebudes de la Diputació de Girona l’any 2020. Consulta la relació.
  • Subvencions rebudes de la Diputació de Girona l’any 2021. Consulta la relació.
  • Subvencions rebudes de la Diputació de Girona l’any 2022. Consulta la relació
  • Subvencions rebudes de la Dipuació de Girona l’any 2023: 

 

Dipsalut ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Campllong dins la convocatoria de subvencions del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10), per als anys 2022-2023

 

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

 

——————————————————————————————————————–