Relació de subvencions obtingudes

  • Subvencions rebudes de la Diputació de Girona l’any 2020. Consulta la relació.
  • Subvencions rebudes de la Diputació de Girona l’any 2021. Consulta la relació.
  • Subvencions rebudes de la Diputació de Girona l’any 2022. Consulta la relació
  • Subvencions rebudes de la Dipuació de Girona l’any 2023: Consulta la relació
  • Subvencions rebudes per altres administracions: consulta la relació ACTUALITZADA DE L’ANUALITAT 2024 imatge a sota