Museu del Camp

Creat amb la finalitat de conservar i difondre el treball del camp i la vida de pagès, i deixar testimoni de l’estreta relació entre les persones, els animals i la terra, sempre present a la història del nostre poble