Local Social

Centre neuràlgic de l’activitat social del poble es tracta d’un dels edificis municipals amb major oferta de serveis i amb molta activitat diària, gràcies a la varietat d’usos que té (sociocultural i docent).