Pressupostos Participatius 2022

Benvingut/da al teu espai de Participació Ciutadana a Campllong

PARTICIPA EN DOS PASSOS:

 • Presenta la teva proposta
 • Vota una proposta

1. Qui pot participar? Totes les persones empadronades a Campllong, majors de 16 anys.

2. Quins terminis de calendari hi ha?

De l’1 al 15 de febrer de 2022

Presenta una proposta

3. Com podeu presentar les propostes?

 Formulari accessible des de www.campllong.cat

 • TELEMÀTICAMENT A través d’un formulari Google – AQUÍ
 • OMPLINT LA BUTLLETA PDF i enviar-la escanejada al correu participa@campllong.cat
 • PRESENCIALMENT, a les oficines municipals presentant el formulari del dors d’aquest document.

IMPORTANT: a cada butlleta només pot haver-hi una proposta, si voleu fer més d’una proposta caldrà que ompliu tantes butlletes com propostes vulgueu fer. Les butlletes han d’estar omplertes en tots els apartats. Les butlletes anònimes no podran ser considerades vàlides per passar a la fase de votació.

 4. Com han de ser les propostes?

 Les propostes han de complir les següents condicions:

 1. Ser d’interès públic, tenir visió de poble i que donin resposta a una necessitat concreta.
 2. Estar referides a accions o inversions.
 3. Ser sostenibles.
 4. Ser de competència municipal.
 5. Respectar el marc jurídic legal i no contradir els diferents plans municipals aprovats.
 6. Ser viables tècnicament i econòmicament.
 7. No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius.
 8. Ser inclusives, no plantejar accions d’exclusió social i que siguin respectuoses amb els Drets Humans.
 9. Han de ser avaluables econòmicament i cap proposta per si sola pot superar els 20.000 €.
 10. Han d’anar acompanyades de les dades identificatives de la persona que les ha presentat i presentades en temps i forma.

Del 16 de febrer al 4 de març de 2022

Validació tècnica de les propostes

Es durà a terme per part de l’Ajuntament la fase de validació tècnica de les propostes així com la seva valoració econòmica.

Del 7 al 18 de març de 2022: Vota

5. Com seran les votacions?

Finalitzat el procés de validació tècnica i econòmica de propostes, l’Ajuntament editarà un fulletó amb les propostes finalistes les quals podran ser votades per tots els veïns/nes de Campllong.

El fulletó es repartirà als habitatges, també serà accessible al web www.campllong.cat i es podrà respondre a través d’un formulari Google.

Presencialment, a les oficines municipals o enviar-la per correu electrònic a participa@campllong.cat

IMPORTANT: Cada veí de Campllong només podrà votar un cop. Les butlletes han d’estar omplertes en tots els apartats. Les butlletes anònimes o votacions duplicades no podran ser considerades vàlides en el recompte de votacions

Data a determinar

Presentació dels resultats a la “reunió del poble” anual

Al final de la reunió es presentaran els resultats del procés.

Per a qualsevol dubte o aclariment pots enviar un correu electrònic a participa@campllong.cat


Resultat pressupostos participatius 2022