Oficines municipals

AJUNTAMENT DE CAMPLLONG

NIF: P1704200C

Adreça: Carrer Església, 21 – 17459 Campllong

Tel. 972 461 504

Mòbil: 664 050 514

Correu: ajuntament@campllong.cat