Arxiu municipal


Digitalització de les actes del ple de Campllong, les versions PDF amb l’OCR incorporat per tal de poder fer recerques en cadascun dels volums. Només es poden fer els volums que estiguessin mecanografiats, no pas en els manuscrits, i dels següents volums:

  • Llibre d’actes del ple, 1988-1995.
  • Llibre d’actes del ple, 1995-1999.

Des de l’enllaç següent pots descarregar els PDF d’aquests dos volums, amb el reconeixement òptic incorporat.

https://gencat-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jferrergo_gencat_cat/Er38Y37PPIBDto1Icdj_DUMBsD-we3oaEs5Z48JSx65Q-w?e=7A7sQC

Així mateix, hi ha 3 volums d’actes que no vam poder-se digitalitzar atenent l’enquadernació i volum:

  • Llibre d’actes del ple, 1999-2003.
  • Llibre d’actes del ple, 2003-2007.
  • Llibre d’actes de la Junta de Govern Local, 2003-2007.

portada llibre d'actes